Laskutustiedot

Sonepar Suomi Oy:n laskutusohje

Nimi: Sonepar Suomi Oy

Y-tunnus: 0213785-2

Arvonlisäverotunnus (ALV): FI02137852

 

Laskulla tulee näkyä Soneparin ostotilausnumero tai palautustilausnumero. Ostotilauksettomalla kululaskulla viitetietona tulee olla kustannuspaikka tai konttorin tai tilaajan nimi. Lasku palautetaan eikä sitä makseta, mikäli viitetieto puuttuu. Emme ota ostotilauksellisia laskuja tai palautustilauksellisia hyvityslaskuja vastaan koontilaskuina.

 

Vastaanotamme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 003702137852

Operaattori: Basware Oyj

Välittäjän tunnus: BAWCFI22

 

Mikäli ette vielä toimita verkkolaskuja, voitte lähettää pdf-laskut liitteineen osoitteeseen: fi.sonepar@bscs.basware.com

 

Vain yksi lasku / tiedosto. Samassa sähköpostiviestissä voi lähettää useita laskuja, mutta jokaisen laskun tulee olla omana tiedostonaan. Lisäksi laskun liitteiden tulee olla samassa tiedostossa laskun kanssa.

Mikäli ette pysty toimittamaan laskuja sähköisesti, voitte lähettää paperilaskut liitteineen osoitteeseen:

Sonepar Suomi Oy
PL 437
00026 BASWARE

Emme suosittele paperilaskun lähettämistä mahdollisten jakeluviiveiden vuoksi.

Laskujen lähettämisessä huomioitavaa: Edellä mainittuihin osoitteisiin lähetetään vain laskuja ja niiden liitteitä. Muu materiaali (esim. maksumuistutukset) tulee lähettää Soneparin postiosoitteeseen.

Yhteydenotot osoitteeseen: talouslaskenta@sonepar.fi